Nový počítač na internet

20.12.2017

V letošním roce získala knihovna dotaci z programu VISK3 ministerstva kultury ČR na nákup nového počítače. Tento nový počítač je určen pro všechny zájemce k přístupu na internet. Počítač je umístěn v budově obecního úřadu Branky, přístup na internet je pro všechny zdarma, platí se pouze za tisk z internetu. Využijte tuto možnost rychlého a bezpečného připojení na internet, máte možnost najít si na internetu vše, co vás zajímá!